Molder

我是一名极乐教教徒!!!

我就一个十连😂


太惊喜了

这张不想上色


超累的

(ノಥ益ಥ)


我超喜欢有这个范儿的角色!

还是重画了一下点的


@☆梦京快乐水


存在ooc(ノಥ益ಥ)


并不是很会画人体

巴特福来尔

(ಡωಡ)


蝴蝶的色泽越鲜艳,毒性越强


是今年的第一张画!!!

好吃(º﹃º )

我 杀 我 自 己

只是发泄

元旦快乐

明白了为何存活下来的意义。

         .       .                         

56563656365771753

           .       .           .

3365636563655*71

         .       .                  

56563656365771753

         .

33671       

       .

33617


2267766


5*5*5*5*

   @爱弥瑞塔的点图


后面是原图拖了很久,真的很抱歉m(._.)m